perjantai 10. marraskuuta 2023

Utopistit rääkkäävät lapsia Ruotsissa

Kiitokset jälleen kääntäjälle.

*

Sandvikenin kunta siirtää ruotsalaislapset gettokouluun

Suurempi määrä ruotsalaislapsia koulussa voi johtaa siihen, että vähemmän nuoria maahanmuuttajia ajautuu rikollisuuteen, sanovat Sandvikenin poliitikot. Kunta siirtää nyt väkisin ruotsalaislapsia omakotialueilta gettokouluun nähdäkseen, auttaako se, kertoo Sveriges Radio.

Luodakseen "sekoittuneemman koulun" Sandvikenin poliitikot ovat päättäneet, että Västanbyn asuinalueen yläkoululaiset siirretään Murgårdsskolaniin sosiaalisesti heikossa asemassa olevalle alueelle, jossa asuu lähes pelkästään maahanmuuttajia ja jossa on korkea rikollisuusaste.

Asuinalueen ruotsalaisvanhemmat eivät kuitenkaan ota päätöstä lämpimästi vastaan.

"Me näemme myös tämän kotouttamisongelman, mutta miksi lasten pitäisi ratkaista se? Kyse on pienistä viattomista lapsista”, äiti Natalie Ramstadius sanoo Ruotsin radiolle ja lisää:

"Katson, että lapsilla ei pitäisi tehdä tällaisia sosiaalisia kokeita”.

Päätöksen teki kunnan vasemmistoenemmistö. Sosiaalidemokraatit ovat suurin puolue.

”Se on hyvä asia. Aloitamme lapsista, koska vanhukset ovat vaikeampia, heillä on mielipiteensä ja pelkonsa. Mutta jos aloitamme lapsista, murramme erottelun ja polarisaation, joka meillä on nykyään yhteiskunnassa", sanoo poliitikko Jenny Karlsson, Sandvikenin oppimislautakunnan puheenjohtaja, Ruotsin radiolle.


Poliitikot ovat siirtämässä lapsia idyllisestä Västanbyn koulusta kaoottiselle alueelle, jossa on paljon maahanmuuttajia.


lauantai 28. lokakuuta 2023

Ettei poliisi vain etnisesti profiloisi

Tässä jälleen hieman Ruotsin mallia. Suuret kiitokset taas kertaalleen kääntäjälle.

Brå: Etnistä syrjintää rikollisten poliisitarkastuksissa

Julkaistu 2023-10-27

Yksi osa Tidön hallituksen lupaamaa "paradigman muutosta" jengirikollisuuden torjunnassa on niin sanottujen etsintävyöhykkeiden käyttöönotto alueilla, joilla huumeita on runsaasti. Nyt Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto (Brå) kuitenkin varoittaa, että tämä saattaa olla etnistä syrjintää, koska kyseisillä alueilla asuu lähes yksinomaan maahanmuuttajia.

Vähentääkseen riskiä siitä, että poliisi syrjisi ei-ruotsalaistaustaista huumausainerikollista, Brå on laatinut poliiseille uuden verovaroin rahoitetun oppaan siitä, miten heidän odotetaan toimivan tarkastettaessa rikoksesta epäiltyä henkilöä, joka ei ole ulkonäöltään perinteinen ruotsalainen ja jonka voidaan olettaa olevan lähtöisin jostain muusta kuin länsimaisesta maasta.

Brå on huolissaan siitä, että poliisiorganisaatiolla ei ole "syvällisempää tietoa syrjinnän riskeistä ja lisääntynyttä tietoisuutta siitä, miten poliisityö voi vaikuttaa yhteiskunnan eri ryhmiin", kuten Brån kriminologit väittävät.

Rikollisten koskemattomuus on vaarassa tulla loukatuksi

Paljon on vaarassa mennä pieleen, kun poliisilla on nyt laajennetut välineet pysäyttää nykyisin maahanmuuttajien hallitsema huumekauppa. Monet rikolliset ovat vaarassa joutua henkilökohtaisen koskemattomuutensa uhreiksi tavalla, joka lähentelee muukalaisvihamielistä "rotuprofilointia", pelkää Brå torstaina julkaistussa uudessa tutkimuksessaan.

Nimestään huolimatta rikoksentorjuntaviranomainen on nyt käsillä olevassa tutkimuksessa panostanut enemmän siihen, että rikollisia suojellaan tarkastuksilta ja pidätyksiltä kuin siihen, että poliisille annettaisiin liikkumavaraa, jota se tarvitsee rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Huoli "syrjivästä etnisestä profiloinnista"

Brå kertoo tutkineensa, miten poliisi valitsee henkilöt, jotka se tarkastaa huumausainerikoksista epäiltynä. Tutkimuksessa ollaan erityisen huolissaan siitä, mitä se kutsuu "syrjiväksi etniseksi profiloinniksi" eli siitä, että poliisin verkkoon päätyy enemmän tummahiuksisia ja ruskeasilmäisiä kuin vaaleahiuksisia ja sinisilmäisiä.

Huonoa puolta tässä suhteessa selittää se, että ruotsalaiset ovat suurelta osin poissa alueilta, joilla huumekauppaa käydään ja joilla etsinnät ja tarkastukset ovat merkityksellisiä, sekä se, että huumekauppaa hallitsevien rikollisjengien rikolliset ovat valtaosin ei-länsimaisia maahanmuuttajataustaisia.

Saattaa olla tarpeen tutkia enemmän ruotsalaistaustaisia henkilöitä

Brå kehottaa tutkimuksessaan kuitenkin tämäntyyppisen rikollisuuden parissa työskenteleviä poliiseja "seuraamaan jatkuvasti, miten he käyttävät pakkokeinoja ja kuinka tarkkoja he ovat tarkastuksissaan". On epäselvää, tarkoitetaanko ehdotuksella sitä, että jotta tilastot näyttäisivät vähemmän rasistisesti profiloituneilta, poliisin pitäisi tehdä enemmän etsintöjä ja tarkastuksia tyypillisen ruotsalaisen näköisiin ihmisiin, joita ei epäillä rikoksista sellaisissa paikoissa, joissa tämäntyyppiset rikokset ovat harvinaisia.

Tämä aiheuttaisi sen riskin, että poliisi profiloituisi rodullisesti tavalla, jota voitaisiin pitää vielä enemmän vääränä. Mutta luvut, joita Brå joutuu käsittelemään tulevissa raporteissaan, näyttäisivät paremmilta, eikä julkisessa keskustelussa etnisestä syrjinnästä keskityttäisi vaaleiden ja sinisilmäisten ruotsalaisten ryhmään.

Poliiseilla pelätään olevan "stereotyyppisiä uskomuksia"

Brå katsoo tutkimuksessaan, että sekä esimiesten että kentällä toimivien poliisien keskuudessa "on erilaisia käsityksiä siitä, onko etnisellä alkuperällä merkitystä, kun poliisi perustaa profilointityössään epäilynsä johonkin henkilöön". Tutkimuksessa  väitetään puhutetun nimeltä mainitsemattomia poliiseja, jotka ovat huolissaan siitä, että tavallisilla katurikollisuutta käsittelevillä poliiseilla "ei ole tietoa siitä, miten tietoiset tai tiedostamattomat stereotypiat ihmisistä voivat vaikuttaa poliisin arvioihin".

Anna Öström on projektipäällikkö Bråssa ja tutkimuksen äiti. Hän on syvästi huolissaan siitä, että kentällä työskentelevillä poliiseilla ei ole samanlaista akateemista tietämystä kuin hänellä, ja siksi heitä voidaan epäillä siitä, ettei heillä ole samanlaista herkkyyttä asettaa "yhdenvertaisen kohtelun ja ihmisten oikeusturvan kysymystä" etusijalle päivittäisessä työssään. Hän toivoo, että uudet ohjeet, joiden laatimiseen hän osallistui, ratkaisevat tämän ongelman ja vähentävät hänen huoliaan.

Liian moni Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin oleva henkilö tarkastettu

Tarkemmin sanottuna Brå on huolissaan "etnisyyteen perustuvista järjestelmällisistä eroista poliisin huumausainerikosepäilyissä", joissa valtaosa huumausainerikoksista kiinni otetuista on taustaltaan afrikkalaisia ja lounais-aasialaisia (Lähi-itä) ja hyvin harva pohjoismaalaistaustaisia.

Öström myöntää, että "eroja selittävät tietyt olosuhteet" – edellä mainitut olosuhteet – mutta katsoo silti, ettei voida sulkea pois sitä, että väestörakenteen vaikutus "voi johtua syrjivästä etnisestä profiloinnista", eli että poliisit ovat rasistisia. Öström saa tukea kollegaltaan Lars Lewenhagenilta, joka on tutkijana Bråssa, että "poliisiviranomaisella on kaikki syyt analysoida asiaa tarkemmin" ja siirtää poliisin lisäresursseja tähän rikollisuuden torjunnan ydintoiminnasta.

On uskallettava käyttää enemmän resursseja etnisen profiloinnin vähentämiseen

Haastattelujen ja keskustelujen, joita Brå on käynyt esimiesten ja kentällä toimivien poliisien kanssa, katsotaan antavan näyttöä siitä, että keskivertopoliisi keskittyy päivittäisessä työssään paikan päällä liikaa rikosten pysäyttämiseen eikä keskity toivotulla tavalla siihen, miten hän "voi vähentää syrjivän etnisen profiloinnin riskejä".

Nyt kun poliisille annetaan vapaammat kädet, on Brån mukaan entistäkin tärkeämpää, että kaikki tarkastukset tehdään "kunnioittavasti". Oppaan suositusten mukaan poliisipäälliköiden on myös käytettävä enemmän aikaa ja "uskallettava puhua etnisen syrjinnän riskeistä poliisityössä". Heidän ei tulisi käyttää huolettomasti kaikkea aikaansa rikostutkintaan, vaan varata tarvittava aika ja henkilöresurssit työn seurantaan tarkastuksilla, jotta kenelläkään etsinnän kohteena olevalla rikollisella ei olisi syytä tuntea, että hänen koskemattomuuttaan ja etnistä identiteettiään on loukattu.

– "Jos esiintyy syrjivää etnistä profilointia, se voi vaikuttaa luottamukseen poliisia kohtaan ja sen kykyyn työskennellä tehokkaasti", Lars Lewenhagen varoittaa.

LÄHDE

tiistai 24. lokakuuta 2023

keskiviikko 18. lokakuuta 2023

Elitistiä jurppii

Kas kun maisteri ei saa parempaa palkkaa kuin putkimies.

Ja näin saattaa olla. Voisikohan se johtua siitä, että se putkimies tekee tärkeää ja välttämätöntä työtä ja se maisteri taas ei?

perjantai 8. syyskuuta 2023

Ihailkaa toiseuden totemia

Niin Aamulehtikin tekee.

Tuosta ei puutu kuin kuvateksti: Tämä musta jätkä opetti tsuhnat ja yhden kiinalaisenkin lukemaan.

sunnuntai 23. heinäkuuta 2023

IQ-pioneeri Richard Lynn on kuollut

 

IQ-pioneeri Richard Lynn on kuollut

21. heinäkuuta 2023

Älykkyystutkimuksen uraauurtava brittiläinen psykologi Richard Lynn on kuollut, kertoo VDare. Lynn tunnetaan muun muassa tärkeistä havainnoistaan eri rotujen välisistä geneettisistä älykkyysosamääräeroista. Richard Lynn oli psykologian professori Ulsterin yliopistossa ja uranuurtaja älykkyyden mittausmenetelmien kehittämisessä ja parantamisessa.

Hänen työnsä tällä alalla edisti tarkkojen ja luotettavien älykkyystestien kehittämistä, joita on sittemmin käytetty laajoissa tutkimuksissa ympäri maailmaa.

Lynn tutki älykkyyden merkitystä ihmisen käyttäytymisen ja suorituskyvyn eri osa-alueilla. Hänen tutkimuksensa vaihteli älykkyyden vaikutuksesta koulutukseen ja työsuoritukseen sen suhteeseen sosiaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin.

Kansainvälisten tutkimustensa avulla Richard Lynn auttoi valottamaan eroja eri kansojen keskimääräisessä älykkyydessä. Hän kirjoitti yhdessä edesmenneen suomalaisen professorin Tatu Vanhasen kanssa kiitetyt kirjat IQ and the Wealth of Nations (2002) ja IQ and Global Inequality (2006).

Lynn ja Vanhanen pystyivät osoittamaan, että maan keskimääräisen älykkyysosamäärän ja sen taloudellisen menestyksen välillä on vahva korrelaatio. Koska älykkyysosamäärä määräytyy suurelta osin geenien perusteella, se antaa synkän kuvan kolmannen maailman maiden mahdollisuuksista kehittää vauraita yhteiskuntia.

Tuoreemmissa tutkimuksissa hän on myös osoittanut, että maiden sisällä on merkittäviä älykkyysosamääräeroja, esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Italian ja Espanjan välillä, mikä voidaan selittää sillä, että näiden maiden eteläosien väestössä on suuri osuus arabimaailmasta peräisin olevia geenejä.

Richard Lynn on joutunut ankaran hyökkäyksen kohteeksi liberaalivasemmiston taholta. Sen sijaan, että hänen tutkimuksessaan olisi tuotu esiin puutteita, hyökkäyksissä on keskitytty leimaamaan hänet "rasistiksi" tai muuksi vastaavaksi ja pyritty poistamaan hänet asemastaan.

Vuonna 2018 Ulsterin yliopisto peruutti hänen emeritusarvonimensä opiskelijoiden vaatimuksesta, jotka syyttivät häntä "rasistiseksi ja seksistiseksi".

Richard Lynn kuoli hiljaisesti 17. heinäkuuta, kertoo hänen ystävänsä Edward Dutton. Hän oli 93-vuotias.

Lähde.

Kiitokset jälleen kääntäjällemme.


maanantai 10. heinäkuuta 2023

Misster

Transpörpöttäminen elää ja voi hyvin kaikilla rintamilla. Niin kuin esimerkiksi Alankomaissa jossa Miss Alankomaaksi valittiin tuoreeltaan…jätkä.

Tähän tietysti alkaa kyllästyä eikä jaksa enää ehkä urputtaa mutta tulee muistaa että wokeltajilla ei ole oikeutta määritellä epänormaalia normaaliksi.


torstai 8. kesäkuuta 2023

Ettei vaan tekisi kipeää

Jälleen pieni tunnelmapala Ruotsista. Kiitos taas kääntäjällemme.

Nuorisokeskuksen piikkilanka poistetaan – voi vahingoittaa paettaessa

Göteborgin Bergsjönissä sijaitsevasta Sis-koti Nerebystä tapahtuneiden pakojen jälkeen paikkaa ympäröivään aitaan asennettiin piikkilankaa. Nyt se poistetaan, koska on olemassa vaara, että nuoret voivat viiltää siinä itsensä.

"Suurin riski on se, että joku loukkaantuu, jos hän yrittää kiivetä aidan yli", sanoo laitoshoidon hallituksen talous- ja suunnittelujohtaja Anna Sandahl valtion radiolle.

Piikkilanka on tarkoitus korvata tuuletusputkella, jonka yli on kuulemma vaikea päästä.

Kun kaksi teini-ikäistä poikaa oli paennut asuntolasta toukokuun alussa, huomattiin, että turvallisuus oli liian heikko, ja piikkilanka asennettiin. Mutta Sisin oman riskiarvion mukaan se voisi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. He katsovat myös, että on olemassa pieni riski, että piikkilanka itsessään voisi "laukaista" pakoyritykset.

Identifioituvat jengirikollisiksi

Kun valtion televisio otti asian esille muutama päivä sitten, Anna Sandahlilta kysyttiin, onko "asianmukaista käyttää piikkilankaa, jos majoituspaikan nuoret käyttäytyvät itseään vahingoittavasti tai ovat mielisairaita".

Aiemmin myös Pelastakaa Lapset on ilmaissut mielipiteensä turvallisuuden lisäämisestä.

Se voi olla pelottavaa, se voi aiheuttaa paljon kysymyksiä. Voi myös lisätä identifioitumista entistä enemmän jengirikolliseksi ja piikkilangasta tulee yksi askel eteenpäin", sanoi Erik Ulnes, Pelastakaa Lapset ry:n poliittinen neuvonantaja Göteborgissa.

LÄHDE


torstai 1. kesäkuuta 2023

Jammun ennustus

Jammu eli Yrjö-kirjoja kirjoittanut alkuvuodesta menehtynyt Erkki Kanerva ennusti sateenkaaren väristä tulevaisuutta vuonna 1984. Klikkaa kuvat isommaksi.


Varmasti tuostakin nykyisin joku polttaisi päreensä. Sinänsä nuo Jammun hahmot muistuttivat nykypäivää ajatellen vähän liikaa tavallisia heteromiehiä. Eipä silloin tosin soijapojista mitään tiedetty. Jaa niin, nehän taitavat kyllä olla heteroita säälistä saadun sen yhden toivossa.

keskiviikko 3. toukokuuta 2023

Ruotsalaista parodiahorisonttia

 Kiitos jälleen kääntäjällemme.

***Sosiaalidemokraattien ratkaisu jengiväkivaltaan: tanssikursseja ja metsäretkiä

1.5.2023

Vappupuheessaan Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson lanseerasi  uuden suunnitelman, jolla pyritään puuttumaan lasten ja nuorten keskuudessa rehottavaan jengirikollisuuteen maahanmuuttajapainotteisilla niin sanotuilla sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilla esikaupunkialueilla. Tämän ryhmän kesälomatoimintaan luvattiin vielä 700 miljoonaa kruunua veronmaksajien rahoja.

Punaiset liput liehuivat tuulessa, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtaja esitteli kevään varjobudjettinsa. Hyvinvointijärjestelmässä on monia aukkoja, jotka on tukittava, mutta Magdalena Andersson päätti keskittyä maahanmuuttajalapsiin ja -nuoriin, joilla on toinen jalka järjestäytyneessä jengirikollisuudessa ja jotka ovat astumassa sisään myös toisella jalalla.

"Emme voi antaa tämän kesän muuttua rikollisjengien rekrytointifestivaaliksi", Andersson selitti lehdistötilaisuudessa ennen puhetta, joka pidettiin tänä vuonna Jönköpingissä.

Antoi kuvan nälkäkatastrofista lähiöissä

Sosiaalidemokraattien uusi teoria on, että juuri nälkä ajaa alaikäiset maahanmuuttajat rikollisjengien syliin. Siksi kaikkiin kesälomatoimiin on sisällytettävä lounas. Kun heillä on ruokaa vatsassaan, he pystyvät vastustamaan jengejä, jotka yrittävät värvätä heitä.

"Jokainen lapsi, joka joutuu kasvamaan köyhyydessä ilman ravitsevaa ruokaa, on epäonnistuminen koko yhteiskunnalle", S-johtaja sanoi ja maalasi lähiöiden tilanteesta nälänhätää muistuttavan kuvan.

Andersson syytti nälänhädästä nykyistä pääministeriä.

"Joka päivä, jonka Kristersson on pääministerinä, lapset ovat nälkäisempiä", hän jyrisi.

Tanssikursseja ja metsäretkiä

S-johtaja sanoi visioivansa toimintaa, jolla lapset ja nuoret pidetään poissa jengeistä: tanssikursseja, lukutuokioita kirjastoissa ja metsäretkiä partiolaisten kanssa.

Paitsi nälkää lähiöissä, syylliseksi kaikkiin Ruotsin ongelmiin sysättiin nykyinen hallitus, joka on ollut vallassa muutaman kuukauden. Vastuuta kahdeksan vuotta kestäneestä sosiaalidemokraattien hallituksesta ei mainittu.

Teksti Mats Dagerlind

Lähde.

tiistai 28. maaliskuuta 2023

Kalifornian rasistiset poliisikoirat

Kiitos jälleen kääntäjällemme.


                                                                                                                                                         Kalifornia haluaa kieltää poliisikoirat – "niistä tulee rasisteja"

Yhdysvaltain Kalifornian osavaltiossa ollaan nyt kieltämässä  poliisikoirien käyttö ihmisten vastaisissa väliintuloissa. Syynä on Daily Mailin mukaan se, että koirista tulee yleensä rasistisia muutaman vuoden palveluksen jälkeen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koirilla on taipumus hyökätä aggressiivisemmin mustien epäiltyjen kimppuun ja että suurin osa purruista on mustia, kun koiria käytetään väkijoukkoja vastaan.

Lakiehdotuksen kannattajat huomauttavat myös, että koirat "loukkaavat" mustia amerikkalaisia, koska näitä eläimiä käytettiin orjuuden aikana jäljittämään karanneita orjia.

Osavaltion poliitikko Corey A. Jackson, joka on ehdotetun kiellon takana, haluaa kieltää poliisikoirat kokonaan tapauksissa, joissa mustat amerikkalaiset ovat vaarassa joutua purruksi.

"Poliisikoirien käyttö on aiheuttanut raakaa väkivaltaa ja elinikäisiä traumoja mustille ja värillisille amerikkalaisille", hän sanoi lehdistötiedotteessa.

"Tämä lakiehdotus merkitsee käännekohtaa taistelussa tämän julman ja epäinhimillisen käytännön lopettamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi poliisin ja niiden yhteisöjen välille, joita he palvelevat.”

Lakiehdotuksella on laaja tuki, ja sen odotetaan nyt saavan valtioneuvoston hyväksynnän.

*

MC Tsuhnassa mietitään, että mikähän se tekee koirista rasisteja? Kokemusko? Koirahan on kovasti älykäs ja oppivainen eläin.

Lähde.

torstai 9. maaliskuuta 2023

RAPORTTI: Islam on uhka ruotsalaiselle yhteiskunnalle

Jälleen kuulumisia Ruotsista. Kiitokset taas kääntäjälle.

RAPORTTI: Islam on uhka ruotsalaiselle yhteiskunnalle

Islamin uudistamattomat muodot, joita valtaosa Ruotsin maahanmuuttajista tunnustaa ja tuo mukanaan kotimaastaan, muodostaa uhkan ruotsalaiselle yhteiskunnalle ja ihmisten perusvapauksille ja -oikeuksille. Tämä on tuoreen raportin johtopäätös.

Kirjoittajien kehotus poliitikoille, kouluille ja muille arvoa muodostaville toimijoille länsimaissa on korostaa "että näiden opetusten kirjaimellinen tulkinta ei ole mahdollista avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa".

Raportti on nimeltään "Islamilaiset arvot vs. länsimaiset arvot", ja sen ovat kirjoittaneet muun muassa opettaja Omid Pasbakhsh ja oikeustieteen emeritusprofessori Reinhold Fahlbeck.

Vertaa muslimien ja länsimaisten arvoja

Tutkijat ovat tarkastelleet islamin lähteitä ja vertailleet niissä olevia arvoja Euroopan ihmisoikeusjulistuksen arvoihin, jotka koskevat demokratiaa, uskonnonvapautta, sananvapautta, mielipiteenvapautta, tasa-arvoa ja tasa-arvoista kohtelua. He ovat havainneet, että uudistamatonta islamia on monessa suhteessa mahdotonta sovittaa yhteen länsimaisten arvojen kanssa.

Muun muassa tarkastellaan näkemystä, että islamia arvostelevat ansaitsevat kuoleman, joka on muslimien terrorismin liikkeellepaneva voima, joka länsimaisen maahanmuuton seurauksena leviää yhä enemmän länsimaissa. Kirjailijat kirjoittavat, että profeetta Muhammad "määräsi murhattavaksi häntä kritisoineet ihmiset, mikä teki muslimeille hyväksyttäväksi pitää profeetan arvostelijoita kuoleman arvoisina".

Vaikka ortodoksimuslimeilla voi olla hieman erilaisia ​​näkemyksiä siitä, missä tapauksissa ja kuinka ankarasti heidän uskontonsa kriitikkoja pitäisi rangaista, kirjoittajat uskovat, että perusnäkemys on sama ja on vastoin vapauksia ja oikeuksia, jotka ovat perustavanlaatuisia Ruotsin kaltaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa.  On kirjoitettu:

"Ongelmana on kuitenkin edelleen se, että kirjaimelliseen islamiin liittyy uskonnon pääprofeetan kritiikki, joka on ristiriidassa länsimaisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan kaikkia näkemyksiä tulee arvostella, ja että kritiikkiä tulee tarkastella, keskustella siitä ja mahdollisesti tuomita, eikä henkilöä, joka arvostelee."

Raportissa käsitellään myös muun muassa islamin ja sen sharialain laajalle levinnyttä käsitystä, jonka mukaan naiset ovat miehiä alhaisempia. Se on niin kaukana länsimaisista sukupuolten tasa-arvon arvoista kuin vain voi olla. "Se, että naisilla ei ole tasa-arvoista ääntä islamissa, on suorassa ristiriidassa Euroopan yleissopimuksen kanssa", raportin kirjoittajat toteavat.

 

Suosittelee kaikkia demokraattisia voimia toimimaan

Raportti sisältää myös suosituksia siitä, miten me länsimaissa voimme vastata islamin uudistamattomiin versioihin, joita maahanmuuttajat tuovat mukanaan kotimaistaan. Vastoin nykyään monikulttuurisessa keskustelussa yleistä apatiaa, itsesensuuria ja harhaanjohtavaa suvaitsevaisuutta, raportin kirjoittajat uskovat, että siitä on selvästi protestoitava.

Kaikkien demokraattisten voimien on ennen kaikkea muutettava asenteitaan, jotta "ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin, että islam sisältää opetuksia, jotka ovat moraalisesti tuomittavia ja jotka ovat esteenä onnistuneelle rinnakkaiselolle".

Kun nämä oivallukset on saatu selville, koululle tulisi muun muassa antaa tehtäväksi käsitellä islamin kiistanalaisia ​​näkökohtia uskonnonopetuksessa. Erityisesti äskettäin saapuneille nuorille muslimeille on kerrottava "että tiettyjä Koraanissa ja haditheissa saarnattuja käytäntöjä ei hyväksytä länsimaissa".

Muita islamin syvään juurtuneita uskomuksia, joita on kritisoitava ja jotka on tähänastista selkeämmin määriteltävä tuomittaviksi, ovat juutalaisviha, teokratia ja kunniakulttuuri, jota ylläpidetään uhkailun, pakottamisen ja väkivallan avulla.

Raportin laatijoiden mukaan kaikkien länsimaisen yhteiskunnan demokraattisten toimijoiden laaja-alaisen asenteen mukaan uskonnonvapaus on mahdollista säilyttää, jos tänne muuttavat muslimit uudistavat uskontoaan niiltä osin, jotka ovat länsimaisten perusarvojen vastaisia. Näin kirjoittaa Världen Idag.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan:

https://claphaminstitutet.se/religion-i-samhallet/islamiska-varderingar-omojliggor-en-lyckad-integration/

Mats Dagerlind

LÄHDEperjantai 17. helmikuuta 2023

Tyytymättömyyttä Tukholmassa: "Tästä on tullut monikulttuurinen persläpi"

Muistutus Ruotsista siitä, mikä meitä suomalaisiakin odottaa. Jälleen kiitos kääntäjälle.

*

     Murhia, ammuskeluja, pommeja ja tuhopolttoja Suur-Tukholman alueella nyt joka ilta

     Edes Solna, Södermalm ja vastaavat eivät säästy

     Asukkaat kertovat Fria Tiderille, miten rikollisuus, väkivalta ja tuho vaikuttavat heidän elämäänsä

Jengisota Tukholmassa lisääntyy vauhdilla ja johtaa nyt räjähdyksiin, tuhopolttoihin ja ammuskeluihin jopa aiemmin suhteellisen rauhallisina pidetyissä paikoissa. Fria Tideriin ovat ottaneet yhteyttä useiden Tukholman alueen asukkaat, jotka kuvailevat elävänsä kuin sotatoimialueella.

– Jordbro on uusi pohjoisafrikkalainen siirtokuntamme keskellä kuolevaa Ruotsia, sanoo eräs mies.

Södertörnin metsien ympäröimää Jordbrota Tukholman eteläpuolella kuvattiin ennen rauhalliseksi mutta ehkä hieman tylsäksi pikkukaupungiksi. 

Näin ei kuitenkaan ole enää. Tammikuun 4. päivänä 25-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi Jordbrossa ja toinen sai hengenvaarallisia vammoja.

Kun poliisi tänä sunnuntaina teki satunnaistarkastuksen alueella olleeseen autoon, se huomasi, että auto oli täynnä rikollisia maahanmuuttajia ja ampuma-aseita. Heidän joukossaan oli 14-vuotias, joka Aftonbladetin mukaan pyrki keräämään "kuusinumeroisen summan jonkun niittaamisesta".

Neljä henkilöä pidätettiin. Viime yönä koko Jordbron alueella kuultiin räjähdyksiä, kun tyytymättömät rikolliset sytyttivät rakennuksia ja autoja tuleen ja herättivät asukkaat.

– Heräsin viime yönä jyrinään ja kirkkaisiin valonsäteisiin ikkunassa. Kello oli 1:35. Se oli Tukholman poliisin partioauto, joka nuuski täällä pihalla, kertoo Sandstensvägenillä Jordbrossa asuva mies Fria Tiderille.

– Menin takaisin nukkumaan, mutta kello 02:55 tapahtui kova räjähdys. Ajattelin, mitä helvettiä höpöukot ovat nyt keksineet? Ja ulkona näin kolmen poliisiauton, kahden paloauton ja poliisi johtoauton saapuvan paikalle kolmessa minuutissa.

Talon ympärillä oli autoja ja rakennus tulessa. Mies sanoo, että alue on muuttunut "helvetinkoloksi" ja että tuntui kuin asuisi sota-alueella kehitysmaassa.

– Jordbro on uusi pohjoisafrikkalainen siirtokuntamme keskellä kuolevaa Ruotsia.

Uusi vuosi on alkanut Tukholmassa väkivaltaisesti. Helmikuun 2. päivänä räjäytettiin ovi Grimstassa ja reilua tuntia myöhemmin ovi Bagarmossenissa. Tammikuun 5. päivänä räjäytettiin kerrostalo Farsta Strandissa, ja tammikuun 11. päivänä useat henkilöt avasivat tulen Kungsängenin paikallisjuna-asemalla.

Tammikuun 12. päivänä tulitettiin kerrostaloa Järfällassa, ja tammikuun kuudestoista Solnassa ammuttiin parikymppinen mies. Päivää myöhemmin räjäytettiin Nytorgetilla Södermalmilla "hipsterivasemmiston suosikkiravintola" Faros.

– Koko Södermalm muuttui rasistiseksi yhdessä yössä, alueen todistaja kertoi Fria Tiderille tapahtuman jälkeen.

Eräs alueella asuva nainen sanoi:

– Asun vuokralla, mutta puolet naapurustostani on maksanut miljoonia välttääkseen asumisen monikulttuurisessa perslävessä. Mutta nyt olemme sellaisessa täällä Sofiassakin. Tämä on kuin Kolumbiassa tai Angeredissa, että nyt sinun täytyy miettiä, ennen kuin menet lähelle rakennuksia, autoja tai roskiksia ulkona. Kaikki voi räjähtää milloin vain ja missä tahansa.

Södermalmin pommi-iskua seuraavana päivänä Kistan kaupunginosassa sijaitsevan toimistorakennuksen kolme kerrosta tuhoutui samanlaisessa pommi-iskussa. Seuraavana päivänä ammuttiin kahteen asuntoon ja yksi mies siepattiin Tukholman keskustassa.

Torstaina Solnassa ammuttiin mies kuoliaaksi, perjantaina Skarpnäckissä räjäytettiin porraskäytävä palasiksi ja samana iltana Fruängenissä ammuttiin oveen.

Poliisi kertoo nyt avoimesti menettäneensä maahanmuuttajien väkivaltaisuuksien hallinnan pääkaupungissa ja sanoo, että rikolliset ovat ottaneet vallan.

– Tämä on suoraan sanoen täyttä helvettiä, olemme epäonnistuneet, sanoo komissaari Gunnar Appelgren Aftonbladetille.

Lähde.

tiistai 31. tammikuuta 2023

Ruotsalaista ääriymmärtämistä

Kiitos jälleen MC Tsuhnaa avustavalle kääntäjällemme.

SVT:n näkökulma: "Riski, että ammuskelevat lapset traumatisoituvat"

Ruotsin Valtiollinen televisio valitsi SVT:lle ominaisen näkökulman, kun mediajätti kertoi Tukholman jengisodasta tällä viikolla. Haastattelimme nimittäin lapsipsykologia, joka varoittaa, että 14-vuotiaat ampujat saattavat voida huonosti.

Erikoispsykologi Maria Bragesjö varoitti psykologisista seurauksista lapsille ja nuorille, jotka osallistuvat rikollisuuteen ja altistavat muita hyökkäyksille.

Raportissa hän teki myös selväksi, että tukholmalaisilla on "riski" menettää nämä nuoret asukkaat jo varhain elämässään mielenterveysongelmien vuoksi.

– Monet käyttävät sen sijaan huumeita ja alkoholia pehmentääkseen sitä. Tiedämme myös, että itsemurhien ja masennuksen riski kasvaa, Bragesjö sanoi SVT:lle.

Hän huomautti, että stressi ja kuolemanpelko voivat aiheuttaa suoranaisia sotavammoja, kuten lapsisotilailla.

Bragesjö uskoo, että jengisotaan liittyvät PTSD-diagnoosit (traumaperäiset stressihäiriöt)tulevat lisääntymään.

Monet rikoksen traumatisoimat ihmiset eivät halua hakea apua, koska he pelkäävät usein poliisia. Asiantuntijan mukaan tämä voi lisätä masennuksen ja itsemurhan riskiä sekä huumeiden ja alkoholin käyttöä.

Lähde.

maanantai 23. tammikuuta 2023

Transjotakin ja mielipiteetön mielipide

Kuvassa tiivistyy nykyinen transjotakin. Kiitokset meemin tekijälle.

Ja sitten kuvapari jostain tiedostavan ihmisen arkkityypistä. On yhdentekevää, kuka hän on. Tärkeintä on se, mikä hän on:

Joku voisi tuumia että onpas naisen mielipide muuttunut aika railakkaasti. Mutta ei se ole. Tuollaisella ihmisellä ei edes ole mielipidettä vaan hän uskoo siihen, mihin hänen halutaan uskovan ja mitä hänelle syötetään. Kunhan se ajattelu vain on kaikella lailla konservatiivisuuden vastaista. Ja voi kuinka hän uskookin. Niin kuin mielikuvitukseton papukaija vain pystyy uskomaan.

tiistai 10. tammikuuta 2023

Arabit, raketit ja yhteiskunta

Kiitos jälleen MC Tsuhnaa avustavalle kääntäjälle.

Arabikaaos uutenavuotena osoittaa, että maahanmuuttajien kanssa pelleily on lopetettava kiireellisesti.

AFD:n johtaja Alice Weidel vaatii nopeaa muutosta Saksan maahanmuuttopolitiikkaan sen jälkeen, kun suuret maahanmuuttajaryhmät repivät Berliinin hajalle uudenvuodenaattona. Hän yksilöi kolme aluetta, joilla on tehtävä muutoksia, ja kritisoi tiedotusvälineitä siitä, että ne nostavat esiin "ilotulitteiden kieltämisen" jonkinlaisena ratkaisuna pohjimmiltaan maahanmuuttajiin liittyvään ongelmaan.

Vaihtoehto Saksalle (AFD) on jo pitkään vaatinut nopeaa muutosta Saksan maahanmuuttopolitiikkaan estääkseen kaaoksen syntymisen maahan. Nyt uudenvuoden levottomuudet vahvistavat Alice Weidelin mukaan, että puolue on ollut oikeassa ja maan poliittisesti korrekti johto väärässä.

Hänen mukaansa Saksan hallituksen ja sen edeltäjien toteuttama ideologisesti ohjattu monikulttuurisuuskokeilu on epäonnistunut.

Lauantaina julkaistussa Junge Freiheit -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan AFD:n johtaja valitteli vuodenvaihteessa Saksan pääkaupungissa havaittua "sodan kaltaista tilaa ja valtiollisen kontrollin menettämistä", jossa maahanmuuttajien "syvä halveksunta" isäntämaata kohtaan tuli ilmeiseksi.

Hän korosti, että on järkyttävää, että ihmiset ovat valmiita käyttämään väkivaltaa poliiseja, pelastustyöntekijöitä ja jalankulkijoita vastaan, kuten 145 ihmisen epäillään tehneen.

Berliinistä saatujen viimeisimpien tietojen mukaan 100:lla syytetyistä ei ole edes Saksan kansalaisuutta ja 11:llä on kaksoiskansalaisuus.

Sitä, kuinka monella lopuista on jonkinlainen maahanmuuttajatausta, ei ole kerrottu lainkaan, koska tällaisia tietoja pidetään Saksassa poliittisesti arkaluonteisina.

Weidelin mukaan viimeisimmät mellakat vain vahvistavat, miten hallitsematon massamaahanmuutto "tuo maahan väkivaltaa ja rikollisuutta ja horjuttaen vastaanottavan yhteiskunnan vakautta".

Hän huomautti, että Saksan elämäntapa ja arvot ovat vakavasti uhattuina, ja kehotti kansalaisia voittamaan pelon siitä, ettei heitä pidetä "poliittisesti korrekteina".

AFD:n johtaja ehdotti laajaa strategiaa hallitsemattoman massamaahanmuuton aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän oli kuitenkin pessimistinen sen suhteen, että Saksan hallitus kuuntelisi häntä, koska sääntelemättömästä maahanmuutosta on tullut Saksan valtavirran poliittisten puolueiden "valtiollinen oppi".

Ensinnäkin Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin ajama "vastuuton avointen rajojen politiikka" on lopetettava.

AFD:n mukaan tarvitaan enemmän valvontaa sen varmistamiseksi, että hylsyn saaneet turvapaikanhakijat, taloudellisista syistä maahan tulevat ja rikosrekisterin omaavat maahanmuuttajat palautetaan nopeasti lähtömaahansa.

Toiseksi Saksan liittopäivien ja valtamedian on herättävä ja tunnustettava maan nykyiset monimuotoisuuteen liittyvät ongelmat.

Weidel kritisoi "manipuloivaa kielenkäyttöä", jota suuri osa tiedotusvälineistä käytti kuvaillessaan uudenvuodenaaton tapahtumia: puhuttiin "ilotulitteiden kieltämisen" tarpeesta ja kutsuttiin tapahtumiin osallistuneita "nuoriksi" sen sijaan, että olisi kommentoitu sitä faktaa, että suurin osa häiriöistä aiheutui maahanmuuttajataustaisista ihmisistä.

"Tosiasioiden mainitsematta jättäminen ei ratkaise mitään ongelmia, ja poliitikkojen fraasit loukkaavat kaikkia kansalaisia, jotka välittävät lastensa ja perheidensä turvallisuudesta", AFD:n johtaja kirjoittaa ja lisää, että ne, jotka yrittivät huutaa "rasismia" niille, jotka rohkenivat mainita tosiasioita, yrittivät itse asiassa "puolustella  väkivaltarikollisia".

Lopuksi Weidel korosti, että Saksaan muuttavilla on velvollisuus kotoutua, sillä kotouttaminen on toistaiseksi epäonnistunut täysin.

"Kotouttaminen onnistuu vain, jos yhteiskuntamme säännöt ja arvot hyväksytään".

Weidel kehottaa myös lopettamaan Saksan "pehmeän oikeusjärjestelmän" ja aloittamaan niiden henkilöiden varoittamisen, joiden mielestä lain rikkominen on hyväksyttävää. Hän vaati liittovaltion hallitusta lopettamaan maan markkinoinnin kaikkialta kolmannesta maailmasta tuleville taloudellisille siirtolaisille mainostamalla korkeita sosiaalietuuksia, liioiteltuja lupauksia asumisstandardeista ja helpompia väyliä kansalaisuuteen.

"Siksi sosiaalisiin ongelmiin, jotka tulivat maassamme esiin kaikille uudenvuodenaattona, on puututtava ja ne on ratkaistava epäröimättä", hän totesi lopuksi ja varoitti, että Berliinissä tapahtuneet mellakat voivat levitä koko maahan.

Lähde.